Windows Hosting
 • Product 1

  Cá Nhân

  • 500 MB Dung Lượng
  • 25.000 MB Băng Thông
  • 3 Add-on Domain
  • 3 MySQL
  • Hàng Ngày Backup
  • PHP 5.6.x - PHP 8.x
   ASP/ASP.NET
  Only
  110,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 2

  Doanh Nghiệp

  • 2.000 MB Dung Lượng
  • 50.000 MB Băng Thông
  • 5 Add-on Domain
  • 5 MySQL
  • Hàng Ngày Backup
  • PHP 5.6.x - PHP 8.x
   ASP/ASP.NET
  Only
  220,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 3

  Thương Mại Điện Tử

  • 10.000 MB Dung Lượng
  • 200.000 MB Băng Thông
  • 50 Add-on Domain
  • 50 MySQL/SQL
  • Hàng Ngày Backup
  • PHP 5.6.x - PHP 8.x
   ASP/ASP.NET
  Only
  550,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 4

  Tổ Chức

  • 5.000 MB Dung Lượng
  • 100.000 MB Băng Thông
  • 20 Add-on Domain
  • 20 MySQL
  • Hàng Ngày Backup
  • PHP 5.6.x - PHP 8.x
   ASP/ASP.NET
  Only
  260,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 5

  Không Giới Hạn

  • KGH Dung Lượng
  • KGH Băng Thông
  • KGH Add-on Domain
  • KGH MySQL/SQL
  • Hàng Ngày Backup
  • PHP 5.6.x - PHP 8.x
   ASP/ASP.NET
  Only
  820,000/Tháng
  Đăng ký ngay