Đăng Ký Tên Miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa vào bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.

Searching...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

Xin chúc mừng! tên miền có thể đăng ký!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Suggested Domains
Generating suggestions for you
Hot Mới Sale

Domain name suggestions may not always be available. Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

Bảng Giá Tên Miền

Domain
Đăng Ký Mới
Chuyển Nhượng
Gia Hạn
.com
340,000 VNĐ
1 Năm
340,000 VNĐ
1 Năm
340,000 VNĐ
1 Năm
.net
299,000 VNĐ
1 Năm
299,000 VNĐ
1 Năm
299,000 VNĐ
1 Năm
.org
339,000 VNĐ
1 Năm
339,000 VNĐ
1 Năm
339,000 VNĐ
1 Năm
.info
N/A
0 VNĐ
1 Năm
0 VNĐ
1 Năm
.us
N/A
N/A
N/A
.biz
N/A
N/A
N/A
.cc
N/A
N/A
N/A
.asia
59,000 VNĐ
1 Năm
0 VNĐ
1 Năm
316,000 VNĐ
1 Năm
.eu
N/A
N/A
N/A
.me
N/A
N/A
N/A
.tel
N/A
N/A
N/A
.ws
N/A
N/A
N/A
.name
N/A
N/A
N/A
.tv
N/A
N/A
N/A
.mobi
N/A
N/A
N/A
.in
N/A
N/A
N/A
.co.uk
N/A
N/A
N/A
.co
N/A
N/A
N/A
.xxx
N/A
N/A
N/A
.jp
N/A
N/A
N/A
.com.tw
N/A
N/A
N/A
.ebiz.tw
N/A
N/A
N/A
.idv.tw
N/A
N/A
N/A
.game.tw
N/A
N/A
N/A
.club.tw
N/A
N/A
N/A
.com.co
N/A
N/A
N/A
.net.co
N/A
N/A
N/A
.nom.co
N/A
N/A
N/A
.vn
770,000 VNĐ
1 Năm
460,000 VNĐ
1 Năm
460,000 VNĐ
1 Năm
.com.vn
670,000 VNĐ
1 Năm
360,000 VNĐ
1 Năm
360,000 VNĐ
1 Năm
.net.vn
N/A
N/A
N/A
.biz.vn
N/A
N/A
N/A
.gov.vn
N/A
N/A
N/A
.org.vn
N/A
N/A
N/A
.ac.vn
N/A
N/A
N/A
.info.vn
N/A
N/A
N/A
.edu.vn
N/A
N/A
N/A
.health.vn
N/A
N/A
N/A
.pro.vn
N/A
N/A
N/A
.int.vn
N/A
N/A
N/A

Please choose a category from above.

Đăng Ký Web Hosting

Chọn một trong các gói website hosting

Chúng tôi có các gói được thiết kế để phù hợp với mọi ngân sách

Khám Phá Ngay

Chuyển nhượng tên miền

Chuyển ngay bây giờ để gia hạn tên miền thêm 1 năm!*

Chuyển Nhượng Tên Miền

* Loại trừ các TLD nhất định và các miền được gia hạn gần đây