Linux Hosting
 • Product 1

  LinuxHosting Sinh Viên

  • 100 MB Dung Lượng
  • 5.000 MB Băng Thông
  • 1 Add-on Domain
  • 1 MySQL
  • Hằng Ngày Backup
  • PHP 5.6, PHP 7, PERL, PYTHON, GD2, CGI
  Miễn phí!
  Đăng ký ngay
 • Product 2

  LinuxHosting Cá Nhân

  • 500 MB Dung Lượng
  • 25.000 MB Băng Thông
  • 3 Add-on Domain
  • 3 MySQL
  • Hàng Ngày Backup
  • PHP 5.6, PHP 7, PERL, PYTHON, GD2, CGI
  Only
  65,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 3

  LinuxHosting Doanh Nghiệp

  • 2.000 MB Dung Lượng
  • 50.000 MB Băng Thông
  • 5 Add-on Domain
  • 5 MySQL
  • Hàng Ngày Backup
  • PHP 5.6, PHP 7, PERL, PYTHON, GD2, CGI
  Only
  150,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 4

  LinuxHosting Tổ Chức

  • 5.000 MB Dung Lượng
  • 80.000 MB Băng Thông
  • 20 Add-on Domain
  • 20 MySQL
  • Hàng Ngày Backup
  • PHP 5.6, PHP 7, PERL, PYTHON, GD2, CGI
  Only
  260,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 5

  LinuxHosting Thương Mại Điện Tử

  • 10.000 MB Dung Lượng
  • 100.000 MB Băng Thông
  • 50 Add-on Domain
  • 50 MySQL
  • Hàng Ngày Backup
  • PHP 5.6, PHP 7, PERL, PYTHON, GD2, CGI
  Only
  350,000/Tháng
  Đăng ký ngay
 • Product 6

  LinuxHosting Không Giới Hạn

  • Không Giới Hạn Dung Lượng
  • Không Giới Hạn Băng Thông
  • 50 Add-on Domain
  • 50 MySQL
  • Hàng Ngày Backup
  • PHP 5.6, PHP 7, PERL, PYTHON, GD2, CGI
  Only
  420,000/Tháng
  Đăng ký ngay